STRONA GŁÓWNA

20 lat GTBS

GTBS
podstawa prawna
realizacje

MIESZKANIA NA WYNAJEM
zasady

 DLA NAJEMCÓW
regulaminy rozliczania kosztów
regulamin porządku domowego
informacje

OGŁOSZENIA
OBRAZKI Z FESTYNU


NOWY KONKURS
NAJŁADNIEJSZY BALKON

PRZETARGI
ROK 2019
ZAKOŃCZONE

RODO
Klauzula... Kontakt...

Wniosek o wynajem mieszkania


KONTAKT
     

                                      

  • PODSTAWA PRAWNA 

   GTBS działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U nr 212, poz. 1556).

   Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze - Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS: 0000013345. W chwili obecnej 180 udziałów należy do Miasta Gorzów a 6 udziałów, do Miasta i Gminy Dębno.

   Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.  

Spółka może również: 
•  nabywać budynki mieszkalne, 
•  przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, 
• wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki, 
• sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki.

GTBS Spółka z o.o. świadczy kompleksowe usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem zasobami Nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach umowy oferujemy:

  •      Obsługę administracyjną i techniczną, obejmującą prowadzenie i aktualizację wykazu lokali i najemców, reprezentowanie Wspólnoty w sprawach jej dotyczących przed odpowiednimi instytucjami i władzami, przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty, prowadzenie korespondencji z właścicielami, negocjowanie warunków i podpisywanie umów z dostawcami mediów.

  •     Obsługę księgową, obejmującą prowadzenie spraw księgowych wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie rozliczeń eksploatacyjnych nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego, rozliczenia indywidualne mediów.

  •    Obsługę prawną, prowadzona jest przez radcę prawnego obejmującą m.in. sprawdzenie poprawności prawnej zawieranych umów.

  •    Egzekwowanie uprawnień właścicieli m.in. w optymalizowaniu kosztów utrzymania nieruchomości,

  Gorzowski TBS dysponuje całodobowym serwisem technicznym gotowym usunąć awarie i usterki przez 7 dni w tygodniu. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi, doświadczonymi partnerami (kancelarie prawne, firmy sprzątające, elektryczne, remontowo-budowlane) gwarantującymi wysoką jakość świadczonych usług.

 

                        

                                      

     
JULY-2017 Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.