STRONA GŁÓWNA

20 lat GTBS

GTBS
podstawa prawna
realizacje

MIESZKANIA NA WYNAJEM
zasady

 DLA NAJEMCÓW
regulaminy rozliczania kosztów
regulamin porządku domowego
informacje

OGŁOSZENIA
OBRAZKI Z FESTYNU


NOWY KONKURS
NAJŁADNIEJSZY BALKON

PRZETARGI
ROK 2019
ZAKOŃCZONE

RODO
Klauzula... Kontakt...

Wniosek o wynajem mieszkania


KONTAKT
     

                                      

              

Informacja dotycząca warunków najmu lokali mieszkalnych z zasobów     

GTBS Sp. z o.o.

   I   Podstawowe warunki najmu.

   1. Zasoby mieszkaniowe będące w dyspozycji Towarzystwa służą zaspokajaniu potrzeb          mieszkaniowych wspólnoty  samorządowej.

  2. Wnioskodawca i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu        prawnego lub tytułu własności do lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp.

  3. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej  tytuł       prawny  do  lokalu  w  innej  miejscowości   lub  osobie wchodzącej  w  skład gospodarstwa       domowego,  którego  członek  posiada tytuł  prawny  do  lokalu w innej miejscowości,  jeżeli       zmiana  miejsca  zamieszkania  związana  jest  z  podjęciem  przez  członka  gospodarstwa       domowego pracy w pobliżu zasobów Towarzystwa,  w  których znajduje się lokal,  o którego       wynajem ubiega się.

  4. Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od  wpłaty kaucji  zabezpieczającej   w  wysokości        dwunastokrotnego    miesięcznego   czynszu  za   dany   lokal.  Kaucja   jest   zwracana  po       opróżnieniu lokalu  i potrąceniu amortyzacji w ciągu miesiąca od rozwiązania umowy najmu.

  5. Aktualna stawka czynszu w zasobach Towarzystwa wynosi 12,58 zł/m2   w  Gorzowie Wlkp.
       i 11,75 zł/m2 w Dębnie. Oprócz czynszu najemca ponosi opłaty za media: wodę, centralne        ogrzewanie, domofon, odpady komunalne

 II   Wymagane  minimalne i  maksymalne  miesięczne  dochody brutto

      gospodarstw domowych.

 

Ilość osób

Dochody brutto gospodarstw domowych

minimalne

maksymalne

1 osoba

100%

=

2 600,00 zł

80%

=

8 702,95

2 osoby

125%

=

3 250,00 zł

120%

=

10 636,93

3 osoby

170%

=

4 420,00 zł

165%

=

12 812,67

4 osoby

200%

=

5 200,00 zł

200%

=

14 504,91

5 osób

225%

=

5 850,00 zł

240%

=

16 438,90

6 osób

250%

=

6 500,00 zł

280%

=

18 372,89

7 osób

250%

=

6 500,00 zł

320%

=

20 306,87

8 osób

250%

=

6 500,00 zł

360%

=

22 240,86

 

 

              a)

minimalne wynagrodzenie

=

2 600,00

b)

1,2 przeciętne wynag.

=

4 834,97

c)

przeciętne wynag.

=

4 029,14

Dane do wyliczeń dochodów:

1.

Obwieszczenia  Prezeza  Głównego  Urzędu Statystycznego  z dn. 21.11.2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r.

2.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w spr.wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

     
  Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.